Obszar bezpieczny i spady, czyli jak rozmieścić zdjęcia i tekst na stronach fotoksiążki

Fotoksiążka i spady
Wszelkie wskazówki przedstawione poniżej mają charakter uniwersalny i dają się zastosować w projektowaniu materiałów graficznych w różnych programach graficznych. Przygotowanie projektu według tych wytycznych ma kluczowe znaczenie w procesie wydruku projektu.

Spad jest to obszar o szerokości 3 mm wokół strony. Zadaniem spadu jest zniwelowanie błędów związanych z nieprecyzyjnym cięciem stron (tolerancja błędu w przypadku gilotyn wynosi 1-2 mm).

Fotoksiążki i spady

Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego rozmieszczenia elementów projektu:

Fotoksiążki i spady Fotoksiążki i spady

Fotoksiążki i spady Fotoksiążki i spady

Fotoksiążki i spady Fotoksiążki i spady

Fotoksiążki i spady Fotoksiążki i spady

Fotoksiążki i spady Fotoksiążki i spady
 

Podsumowując:

  1. dla strony wewnętrznej fotoalbumu szerokość spadu wynosi 3 mm, natomiast dla okladki szerokość spadu wynosi 25 mm

  2. wszelkie elementy, które w gotowej fotoksiążce mają dochodzić do krawędzi strony - muszą być umieszczone z uwzględnieniem spadu – do samego brzegu strony

  3. wszelkie kluczowe elementy, które w fotoksiążce mają pozostać w całości, nie ucięte, umieszczamy w bezpiecznej odległości od obszaru spadu,

  4. bloki tekstu zalecamy umieszczać w odległości minimum 10 mm od obszaru spadu oraz od linii środka.

Lista typów plików obsługiwanych przez program online do projektowania fotoproduktów to jpg i png. Nie obsługujemy w edytorze plików formatu gif.